CSS

@import

Om @import

@import är en CSS-väljare som används för att importera CSS-regler från ett stylesheet till ett annat.

@import url("stilmall2.css")

Importerar alla regler från stilmallen "stilmall2.css" till den aktuella stilmallen, som du ser skiljer sig syntaxen här från hur du är van att skriva CSS-regler. Men kan också skriva det ovanstående som:

@import "stilmall2.css"

som tolkas exakt likadant som om du hade skrivit det med url("stilmall2.css"), båda sätten att skriva är lika korrekta och fungerar likadant.

Viktigt att tänka på här är att @import-regler ska placeras först i CSS-filen. Undantaget är om du skulle ha med en @charset-regel, men det tänkte jag inte ta upp här.