< WEBWEU01 2023-24

CSS

Layout med CSS

I CSS kan de olika elementen i ett HTML-dokument betraktas som lådor, eller boxar. Dessa kan placeras, exakt i förhållande till webbläsarfönstret, eller i förhållande till varandra. De kan även placeras över och under varandra. En box har marginaler, ett innehåll, ett utrymme mellan kant och innehåll, en kantlinje med flera egenskaper som kan styras.

För att vi skall begripa hur det hänger ihop har man utvecklat boxmodellen, the box model. Enligt denna kan ett HTML-element beskrivas som en "låda" på följande sätt:

Denna modell innebär inget konkret du skall göra, men förklarar hur du kan betrakta innehållet på en sida som använder sig av CSS.