CSS

Taggarna <div> och <span>

Ett mer flexibelt sätt att arbeta med CSS kan uppnås med ett par nya HTML-taggar, och två nya HTML-attribut. Taggarna heter <div> och <span>, attributen heter class och id.

<div>och span är taggar som egentligen inte gör något ensamma i sig själva, men som kan användas för att haka på attribut, vilka sedan kan påverka vad som än befinner sig mellan <div> och </div> eller mellan <span> och </span>. De absolut vanligaste attributen till <div> och <span> är id och class.

<div> (division=delning) och <span> skiljer båda ut delar av din HTML-kod så att den kan få särskilda egenskaper, men medan <div> bryter texten, så låter <span> texten prydligt flöda vidare. Man säger att <div> är en tagg på blocknivå (block-level), medan <span> är ett inline-element.

Det går alldeles utmärkt att placera en <div> i en annan <div>, en <span> i en <span>, eller en <span> i en <div>

<div> Hela den här texten är en del av samma div, <span>men bara den här delen ingår i en span</span> vilket inte detta gör </div>

<div> lägger alltså till en styckebrytning, vilket inte <span> gör. Vill du alltså lägga in någon av de två inuti ett stycke som inte skall brytas, skall du använda <span>, snarare än <div>.