HTML

Olika versioner av HTML

HTML 1

HTML har utvecklats och förändrats mycket sedan Tim Berners-Lee publicerade första utkastet 1991, följd av en mer utarbetad version 1993.

I första versionen fanns ännu inga tankar på hur man skulle kunna arbeta med utformingen av informationen på webbsidorna. Det handlade bara om att klassificera innehållet. Man kan tänka på att det från början tänktes som ett dokumenthanteringssystem, i första hand för verksamheten på CERN.

HTML 2.0

HTML version 2 publicerades i december 1995, med tillägg under 1996 och 1997 (tillägg 1, tillägg 2, tillägg 3, tillägg 4).

Version 2 byggdes ut kraftigt. En mängd olika önskemål och behov byggdes in i HTML och det börjar mer likna det vi känner igen. Under 1996 pågick också arbetet med den första versionen av CSS, ett tilläggsspråk för att detaljstyra utseendet på webbsidorna. Utseendet på sidorna styrdes dock fortfarande i första hand med själva HTML-koden.

HTML 3.2

Nästa stora version av HTML var den som fick beteckningen 3.2 och släpptes 1997. Det var den första standarden som W3C ansvarade för. HTML 3.2 innehöll en mängd förbättringar. Stödet för matematiska formler togs bort ur HTML och flyttades till ett eget hjälpspråk, MathML.

HTML 4.0

Mindre än ett år efter HTML 3.2 släpptes HTML i sin fjärde version. Den stora nyheten var att man introducerade tre olika "dialekter" av språket: strict, transitional och frameset. Strict är en dialekt där den som skriver måste hålla sig till strikt korrekt kod, i transitional tillåts element från äldre versioner av språket, som egentligen är under avveckling och frameset är till för frames-sidor, där flera HTML-dokument visas i samma fönster. Frames-sidor var vanliga innan användare som du och jag fick tillgång till snabba uppkopplingar men förekommer mer sällan idag.

HTML 4.01

1999 släpptes den aktuella standarden för HTML, HTML 4.01. HTML 4.01 har samma tre dialekter som HTML 4.0 men lägger också till ett nytt sätt att skriva HTML, nämligen XHTML, under namnet XHTML 1.1. XHTML skiljer sig från vanlig HTML på så sätt att det skrivs enligt reglerna för XML (bara små bokstäver, snedstreck i slutet på taggar utan sluttagg m.m.).

I den här kursen kommer vi huvudsakligen arbeta med (X)HTML 4.01, men en del HTML 5 kommer sannolikt smyga sig in.

HTML 5

HTML 5 har ännu inte fått fick 14-10-28 statusen av "W3C recommendation" (W3C:s slutliga standard) och är alltså gällande standard., utan är under utveckling. Trots detta finns det mycket i HTML 5 som kan användas idag. HTML 5 både lägger till och tar bort mycket från HTML 4.01. Bland annat införs element för att enkelt bädda in ljud och video på webbsajter. Vissa krångligheter i HTML 4.01 är förenklade och vissa nya, krångliga saker tillkommer, som <canvas>-elementet.

För HTML 5 har W3C valt ett annat arbetssätt än tidigare, för att snabba upp och effektivisera processen. Det har bildats en särskild arbetsgrupp: WHATWG som successivt ska utveckla HTML och dess hjälpspråk. Tanken är att HTML inte längre ska komma i nya versioner med fasta nummer, utan förändras efter behov.

Det går som sagt att använda HTML 5 idag, men man måste hålla koll på elementen man använder så att de fungerar i alla webbläsare, vilket är långt ifrån säkert. HTML 5-element kan också tas bort eller ändras eftersom det inte är en fastslagen standard.

Här kan du hitta W3C:s officiella specifikation på HTML5 och här finns listan på alla element i HTML5.

W3C och begreppet "standard"

W3C har valt att använda ett mjukt språk i de standarder de sätter. De använder till exempel inte ordet "standard". Det finns inget straff för den som skriver "fel", det enda som kan hända är att koden inte fungerar som tänkt. I stället för "standard" kallas en slutversion från W3C för rekommendation, "recommendation".

På vägen till den slutliga rekommendationen släpper de en mängd utkast, drafts. Först när allt i utkastet fungerar i tillräckligt många webbläsare får det status som rekommendation.