HTML

Länkar

En grundläggande idé med webben är idén om hypertext, det vill säga att en text leder vidare till en annan med hjälp av URL:ar. Länkar helt enkelt. En sida utan länkar skulle vara högst ovanlig. I och med hypertext har man ju möjlighet att direkt länka till information som finns någon annanstans, informationen behöver bara finnas på ett ställe och kan nås direkt från din sida. Inte bara text, utan även bilder eller andra objekt kan länkas och leda vidare någon annanstans.

En länk skapas med hjälp av taggen

<a>
Anchor, ankare. Förmodligen Webbens viktigaste tagg.

Nu är ju <a> ensamt ingenting att ha, taggen behöver utrustas med några attribut för att bli meningsfull. Först det viktigaste, som gör länken till en länk.

href
Hypertext reference, det viktigaste attributet till <a>. Värdet till detta attribut är URL:en som länken leder till.

Det finns en hel del andra attribut som gör länken mer avancerad. Några av dem kommer att tas upp senare i andra sammanhang. Kolla gärna hos W3C för en mer komplett referens, ta gärna en extra titt på rel-attributet.

Orden "Danderyds gymnasium", länkade till Danderyds gymnasiums hemsida skrivs alltså:

<a href="http://www.dagy.danderyd.se">Danderyds gymnasium</a>.

Namngivna ankare

Ibland räcker det inte med att bara länka till en viss sida, man kan av olika skäl vilja länka till ett bestämt ställe på sidan. Det gör du genom att använda dig av namngivna ankare ("named anchors" på engelska).

Namngivna ankare kan göras på lite olika sätt, i dag är det vanligaste att man använder sig av attributet id, tidigare användes oftast attributet name.

Namngivna ankare med attributet id

Attributet id är förkortning för identity, identitet. Som du förstår använd det för att ge en egen unik identitet till en tagg. Det kan användas till nästan alla element i HTML, men du kan inte använda samma värde (namn) till mer än ett id per sida (det ska ju ge en unik identitet). id kan användas för lite olika saker i arbete med webb, men här ska vi använda det som namngivet ankare.

för att använda dig av id-attributet som namngivet ankare räcker det att du lägger till det till den tagg du vill hitta till, värdet till id är ett godtyckligt namn du väljer själv (gärna ett logiskt namn så att du begriper vad du skrivit). Om jag till exempel skulle vilja göra ett namngivet ankare av h2-rubriken "Korvar", lägger jag till ett id med det godtyckliga, men rimliga, värdet "korvar".

<h2 id="korvar">Korvar</h2>

För att göra en länk som går till just det id:t, lägger du till #korvar i slutet av länkadressen. om du länkar från ett annat ställe på samma sida räcker det med det.

<a href="#korvar">Länk till korvar</a>

om du länkar från en annan sida kan länken till exempel bli:

<a href=http://www.minsida/matsidan.html#korvar>Länk till korvar på matsidan</a>

Exemplet ovan kan se ut på många olika sätt, det viktiga är #korvar i slutet.

Namngivna ankare med attributet name

Ett äldre, men fortfarande fungerade, sätt är att använda sig av a-elementet, men utan href. I stället använder du attributet name, detta förvandlar länken (ankaret) från att länka till någonting till att bli det man kan länka till. Liksom id är name ett godtyckligt namn. för enkelhets skull tänker jag i första exemplet göra precis samma sak som i det förra exemplet:

<a name="korvar"><h2>korvar</h2></a>

för att länke till denna typ av namngivna ankare gör du på exakt samma sätt som du skulle gjort om du använt id.

Mailto-länkar

Det finns ett antal länkar som är lite speciella. Den vanligaste är nog mailto-länken, som innebär att länken kommer att öppna det lokala mailprogrammet och skicka ett mail till en viss adress.

URL:en till en mailadress ser ut som följer:

mailto:namn@adress.se

Inga mellanslag, inga snedstreck. En maillänk i sin helhet skulle alltså se ut som följer: <a href=”mailto:namn@adress.se”>