HTML

Sökvägar och adresser

En sökväg till en fil på internet kallas i allmänhet för URL. En URL är ett standardiserat sätt att beskriva sökvägen till en fil på en dator eller ett nätverk, till exempel Internet.

En URL är alltså en internetadress, till exempel http://www.dagy.danderyd.se.

URL:en innehåller både själva sökvägen till filen och metoden som ska användas för att hämta den (protokollet).

Det finns två typer av URL:ar. Absoluta, som beskriver hela sökvägen och relativa, som beskriver resursens plats i förhållande till var du befinner dig när du frågar.

Absoluta adresser

En absolut URL inleds med namnet på kommunikationsprotokollet (”schemat”), på Webben oftast HTTP, följt av ett kolon och ett antal snedstreck (”slashar”) som bestäms av protokollet, oftast två stycken. Efter detta följer namnet på resursen du vill till följt av mappar, kataloger på den resursen i en hierarkisk ordning, skiljt av snedstreck.

Notera att det alltid är frågan om vanliga framåtlutade snedstreck till skillnad från adresser i Microsoft Windows, där mappar skiljs år med bakåtlutade snedstreck (”backslashar”). Sista nivån i hierarkin är namnet på filen som skall öppnas, eller rent av en viss plats (som ett namngivet ankare) i denna fil, vilket markeras med nummertecken (#).

http://www.minsajt.se/lektioner/html/lektion2.html#adresser Leder alltså till det namngivna ankaret adresser, i mappen html, i mappen lektioner, på webbservern med namnet www.minsajt.se.

Om mappen innehåller ett HTML-dokument som heter index.html, index.htm eller ett fåtal andra namn, så kommer webbläsaren öppna detta automatiskt utan att du behöver ha med dokumentnamnet i URL:en. http://www.minsajt.se kommer alltså öppna dokumentet http://www.minsajt.se/index.html

Motsvarande adress på min hårddisk skulle kunna se ut som följer: file:///C:/webbsajten/lektioner/html/lektion2.html#adresser. Detta innebär att du går till ankaret adresser i dokumentet lektion2.html i mappen html i mappen lektioner i mappen webbsajten på hårddisken /C:.

Relativa adresser

Adresserna är hierarkiskt uppbyggda, uppifrån och ned. Detta medför att det inte alltid är nödvändigt att skriva in hela den absoluta sökvägen när du vill komma åt en viss resurs, det kan räcka med att du skriver in det som skiljer det dokumentet du länkar från från resursen du länkar till. Det är detta man menar med relativa URL:ar. Om du vill länka till dokumentet, och det ligger i samma mapp som dokumentet du länkar från, behöver du inte skriva mer än dokumentnamnet.<a href=”lektion2.html”>

Webbläsaren letar i mappen du redan befinner dig i, om du inte talar om något annat.

Om dokumentet du länkar ifrån har den absoluta URL:en file:///C:/webbsajten/lektioner/html/Index.html kommer <a href=”lektion2.html”> kunna översättas till <a href=”file:///C:/webbsajten/lektioner/html/lektion2.html>. Lite mindre att skriva.

Ett vanligt scenario är att man har sorterat upp sitt material, till exempel att man har en mapp för html-dokument och en mapp för bilder. Om du skall visa en bild, som ligger i ”bilder”-mappen i ett HTML-dokument, som ligger i ”html”-mappen, behöver du först kliva upp ur mappen du befinner dig i, för att sedan ta dig ned i ”bilder”-mappen. För detta ändamål använder du två punkter: <img src=”../bilder/bild.jpg”>. Om du skulle glömma de två punkterna kommer webbläsaren att leta efter mappen ”bilder” i den mapp du befinner dig i. Du kan stega upp fler nivåer genom att lägga till fler ../.