HTML

Några element för text

För att ge ett textinnehåll i ett HTML-dokument, har du ett flertal taggar till ditt förfogande. Dessa ger visserligen texten ett visst utseende, men huvudsyftet med dessa är sidans struktur. Till exempel gör <h1> texten stor och fin, men framför allt talar det om att det är det första rubrikformatet i hierarkin, huvudrubriken (h=heading=rubrik).

Grundläggande textformat:

<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> och <h6>
Rubrikformat, heading på engelska. I HTML har du tillgång till sex olika rubrikformat. <h1> är normalt sett själva huvudrubriken, övriga är vanligen underrubriker på olika nivå.
<p>
Stycke, paragraph på engelska. Detta är den vanliga brödtexten, som den mesta texten är skriven i

Glöm inte sluttaggarna.

Kompletterande taggar till text

Det finns många kompletterande taggar som kan användas i kombination med texttaggarna för att hjälpa till att göra din sida mer lättläst och strukturerad

Till exempel:

<br>
Break, radbrytning, infogar en tom rad.

I din text kan du vilja att vissa delar av ett stycke skall ha särskilda egenskaper, vanligt är att man vill lägga emfas på ett ord, till exempel ett namn. Eller markera att det är fråga om ett citat, eller liknande.

<em>
Emphasis, emfas, betoning. Ett eller flera ord som skall betonas särskilt i texten, till exempel första gången ett namn förekommer i en artikel.
<strong>
En starkare emfas.
<abbr>
Markerar att det är frågan om en förkortning, abbreviation på engelska. Genom att använda attributet title till <abbr> får du en förklaring att dyka upp när markören är över texten. Attributet lang informerar om vilket språk förkortningen är på. Om jag vill förklara förkortningen t ex, skriver jag alltså följande i min HTML: <abbr title="till exempel" lang="sv">tex.</abbr>
<code>
Markerar att texten är ett stycke kod, till exempel ett HTML-exempel.

En lista på alla element kan du hitta t.ex här hos Mozilla Foundation .

Kommentarer i HTML

Det underlättar både för dig själv och andra som skall arbeta med din kod om du kommenterar din kod ordentligt. För inlämningsuppgifter är det ett krav, för att jag skall kunna se om du har fattat vad du har gjort. Kommentarer i koden är text som inte skall läsas av, eller synas i, webbläsaren, utan läsas av människor. En kommentar i HTML formuleras som en tagg, men det är en tagg som inte gör något.

<!-- Detta är en HTML-kommentar -->

Kommentarer inleds alltså med mindre än, utropstecken, bindestreck, bindestreck, mellanslag och avslutas med bindestreck, bindestreck, större än. Inom detta kan du skriva vad som helst som är lämpligt där kommentaren är placerad.