Internet och webben

Vem bestämmer över Internet?

Internet och webben är stort och svårkontrollerat, vem som helst kan sätta upp en webbserver och börja servera dokument och tjänster. Det finns dock några institutioner som utövar viss kontroll över hur dessa fungerar.

W3C

W3C, The World Wide Web Consortium, är den organisation som fastlår de flesta standarder som gäller för webben: HTML, CSS, dokumentonbjektsmodellen (DOM) och annat.

I W3C ingår en stor mängd företag och organisationer som på olika sätt har intressen inom webben. W3C grundades av Tim Berners-Lee, som fortfarande är dess chef.

WHATWG

WHATWG, The Web Hypertext Application Technology Working Group, startades av Apple, Mozilla Foundation och Opera (alla tillverkare av webbläsare) 2004 som en reaktion på W3C:s långsamma utvecklingstakt.

WHATWG har varit starkt drivande i utvecklingen av nya webbstandarder. Att det sedan 2004 finns två delvis konkurrerande organisationer har lett till konflikter och en del förvirring om vilka riktlinjer som ska följas.

Situationen löstes (i huvudsak) genom den överenskommelse som tecknades mellan de två organisationerna 2019. I och med överenskommelsen är organisationernas roller och funktioner relativt väl definierade. W3C:s aktuella HTML-rekommendation är nu identisk med WHATWG:s "living standard" från det datum de två kommer överens om.

ICANN

ICANN, The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ansvarar för systemet med IP-nummer och domännamnssystemet (DNS). DNS är det som gör att du kan hitta en plats på internet med ett enkelt namn, som facebook.com, istället för att behöva komma ihåg Facebooks IP-nummer.

ICANN är en formellt oberoende organisation som samarbetar med representanter för världens olika stater. Dock kan man tänka på att ICANN har sitt högkvarter i USA och alltså står under amerikansk lag.

IANA

Den del av ICANN som direkt har hand om IP-adresser och DNS heter IANA,The Internet Assigned Numbers Authority, och var tidigare en amerikansk statlig myndighet.

ICANN administrerar tilldelningen av toppdomäner (TLD), som .com .org .se och så vidare. Dessa sköts sedan om av olika stater och organisationer som tilldelar domännamn till företag och andra som behöver ett domännamn. Den svenska toppdomänen .se administreras av Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.se).

IETF

IETF, The Internet Engineering Task Force är organisationen som har det övergripande ansvaret för att upprätta och underhålla standarder (RFC:s) för de många olika kommunikationsprotokoll som används på internet. Saker som HTTP, för webben, SMTP, för e-mail, SIP, för internettelefoni, och så vidare, och så vidare. Det är mågna olika sorters kommunikation som sker över internet.

ECMA

Ecma International är den organisation som, bland mycket annat, fastslår standarden för det viktigaste skriptspråket på webben, vad vi brukar kalla JavaScript (formellt Ecmascript).

Mozilla Foundation

Mozilla Foundation är organisationen bakom webbläsaren Firefox™, men det är också Mozilla som huvudsakligen utvecklar Javascript. Javascript skapades ursprungligen av Mozillas föregångare Netscape för webbläsaren Netscape Navigator innan det började standardiseras som Ecmascript, men utvecklingen drivs fortfarande huvudsakligen inom ramen för Mozilla foundation.

Mozilla publicerar användarvänliga tutorials och referenssidor om språket.

Texten senast uppdaterad 2021-03-23