JavaScript

Kommentarer i JavaScript

Kommentarer i JavaScript kan skrivas på mer än ett sätt. Det vanligaste är två snedstreck, //. Två snedstreck kommer att förvandla efterföljande text på en rad till en kommentar. Observera att // bara gäller för en rad. Vill man göra en kommentar som spänner över flera rader gör man som i CSS, man inleder kommentaren med /* och avslutar den med */

Det går också att använda <!--, som i HTML, men det fungerar också bara för en rad, och ska ine avslutas som i HTML. Detta är ju både överflödigt och mer krångligt än att bara göra //, som gör exakt samma sak.

Enradskommentar:
//
Flerradig kommentar:
/* */

(Alternativ enradskommentar
<!-- )