JavaScript

Två sätt att lägga till JavaScript

Liksom med CSS ksn du välja mellan två olika sätt att lägga till JavaScript/ECMAScript till dina HTML-dokument. Antingen kan du infoga skriptet direkt i HTML eller länka till ett externt skript.

Inbäddade skript

För att bädda in ett skript i HTML-koden använder du dig av HTML-elementet (taggen) <script>. Mellan <script> och </script> skriver du sedan in ditt skript.

<script type="text/JavaScript">
   function minFunktion()
      {
      alert ("Jag är en alertruta!");
      }
</script>

Exempel

Funktionen:

<script type="text/JavaScript">
   function minFunktion()
      {
      alert ("Jag är en alertruta!");
      }
</script>

Knappen som kör skriptet:

<button type="button" name="Hej!" onclick="minFunktion()">Tryck här!</button>

Scriptet ovan skapar funktionen minFunktion, som öppnar en popupruta med texten "Jag är en alertruta" när den anropas någonstans i dokumentet.

<script>-taggen bör du placera i dokumentets huvud, alltså mellan <head> och </head>. Den går visserligen att placera på andra ställen i dokumentet, men det rekommenderas inte.

Länkade skript

Att bädda in skript enligt ovan är enkelt, men innebär, precis som med inbäddad CSS, att du får en mer krånglig och svårunderhållen kod. Det innebär också att du måste skriva in skriptet i alla HTML-dokument där de ska tillämpas.

Enklare och bättre kan då vara att länka till en extern skriptfil, där du helte enkelt skriver in skriptet i en textfil som du ger filändelsen .js.

För att länka till en extern .js-fil använder du samma <script>-tagg som ovan.

<script type="text/JavaScript" src="skript.js"></script>

Du använder alltså attributet src för att länka till skript-filen, i det här fallet heter filen skript.js och ligger i samma mapp som HTML-dokumentet (för att fräscha upp minnet om hur sökvägar funkar kan du läsa på om URLar). Notera att du måste ha med sluttaggen </script> även om det inte står något mellan <script> och </script>.

Det går bra att ha flera <script>-taggar och länka till flera skriptfiler, det är heller inga problem att kombinera lokala, inbäddade skript och länkade.