JavaScript

Objekt i Javascript

Ett objekt är en sammanfattande beskrivning av någonting som kan användas eller manipuleras i JavaScript. Inom JavaScript arbetar du i huvudsak med tre olika typer av objekt:

  • Objekt som finns inbyggda i språket JavaScript själv, på engelska native objects
  • Objekt som finns inbyggda i webbläsaren, på engelska host objects
  • Objekt som du formulerar själv.

Objekten kan tilldelas egenskaper (properties) och metoder (methods). Syntaxen ser ut som följer:

object.property

eller

object.method()

För att beskriva det ovanstående kan vi ta ett exempel från den vanliga verkligheten. Vi hittar på ett objekt som heter person. Detta objekt finns inte i JavaScript, men fungerar för exemplet.

Objektet person skulle kunna ha egenskaper som:

person.mood

eller

object.age

Det fiktiva objektet person skulle också kunna ha metoder som:

person.walk()

eller

person.sleep()

Om man vill kan man man individualisera objektet genom att skapa en instans (instance) av det:

var niklas = new person;

I det här exemplet är den nya instansen niklas visserligen en person, med persons egenskaper och metoder, men när man använder niklas gäller de i det givna tillfället enbart för instansen niklas.

…härnäst: DOM, dokumentobjektsmodellen!