JavaScript

Variabler

En variabel är ju någonting som kan stå för olika, föränderliga värden. Med ett annat sätt att uttrycka sig representerar variabeln variabel data. Begreppet känner du igen från matematiken, där x kan stå för olika siffror beroende på sammanhanget. På samma sätt fungerar det i programmering, med den skillnaden att du förväntas hitta på dina egna namn på variabler.

Tilldelning (assignment)

För att göra en variabel du kan använda behöver du tilldela variabeln data, på engelska kallas denna tilldelning assignment. I exemplet nedan kommer jag ge varibeln humoer värdet "grinig" och variabeln aalder värdet 42. Tänk på att du inte kan använda ÅÄÖ i variabelnamnen.

Skrivet som korrekt JavaScript kommer det se ut så här:

humoer = "grinig";
aalder = 42;

När variabeln har tilldelats data, säger man att den innehåller denna data.

När variablerna nu innehåller dessa data kan du använda dessa, till exempel som popupfönster på samma sätt som du gjorde tidigare (klicka på texten för att se hur det ser ut):

alert(humoer);
alert(aalder);

(För att få texten ovan att köra funktionen alert() vid klick har jag använt mig av HTML-taggen <span> med händelseattributet onclick, alltså: <span onclick="alert(humoer)">alert(humoer);</span>)

Deklarera variabler

Vissa programmeringsspråk kräver att du talar om namnen på dina variabler separat för att de ska fungera, detta kallas att deklarera variablerna. JavaScript är inte så noga med detta, även om jag inte talar om att en variabel är en variabel såp kommer webbläsaren anta det, vilket innebär att det som står ovan faktiskt kommer fungera. Det anses ändå som god praxis att deklarera sina variabler även i JavaScript. För att deklarera variablerna ovan kan man i sitt skript skriva:

var humoer;
var aalder;
Detta kan du också sammanfatta med hjälp av kommatecken för att slippa skriva så mycket. Då ser det ut så här:
var humoer, aalder;
Har du fler variabler att deklarera fyller du bara på med fler komman och variabelnamn.

För att ytterligare spara in på skrivandet kan du passa på tilldela variablerna sina värden samtidigt som du deklarerar dem:

var humoer = "grinig";
var aalder = 42;
eller rent av:
var humoer = "grinig", aalder = 42;
Detta innebär alltså exakt samma sak som om du skulle ha skrivit:
var humoer;
var aalder;
humoer = "grinig";
aalder = 42;
men med mycket mindre att skriva.

Namn på variabler

JavaScript skiljer på stora och små bokstäver, det innebär att humoer är ett annat namn är Humoer, HUMOER eller HuMoEr. Du kan inte använda namn med mellanslag eller andra tecken än de som finns i det engelska alfabetet plus siffror. Punkttecken, komman och liknande får inte förekomma i namnen, däremot kan du använda understreck (_) och dollartecken ($).

Fortsätt läsa om Datatyper i JavaScript