Lektioner

Uppgift

Z-index, pseudoklasser och synlighet

Skapa en ny mapp (katalog), med namnet cssuppgift-1.

Skapa i denna en ny index.html och en tillhörande stilmall (css).

Dokumentet ska vara utformat efter följande:

  • Skapa tre delvis överlappande lådor med olika bakgrundsfärg. Skriv minst ett skrivtecken, gärna mer, i varje låda (för att vara säker på att de renderas)
  • Låt den låda som ligger i mitten i HTML-koden ligga överst av de tre
  • Låt den låda som ligger först i HTML-koden byta färg och hamna överst när muspekaren befinner sig över den
  • Försök få en av lådorna att försvinna när muspekaren befinner sig över den.
  • Skriv i din HTML, en kommentar där du förklarar din lösning
  • OM din lösning inte fungerar förklarar du i kommentaren varför den inte fungerar

Ladda upp mappen cssuppgift-1 till ditt konto. Länka till denna från din startsida.

Dokumentet ska vara korrekt. Det ska innehålla korrekt DTD, teckenuppsättning och ha en <title>.

Du får använda webben som resurs och surfa efter lösningar. Huvuddelen av det du behöver kunna finns dock här på sajten.

Uppgiften ska vara klar idag, fredagen den 20/10.

När du är klar, ber du en kamrat att kolla igenom din kod och komma med förslag på ändringar och korrigeringar.

Skriv en kommentar i koden där du talar om vem som har kollat din kod (code review).