Lektioner

Kopiera en komplex tabell

Kopiera en tabellstruktur efter en bild

Skapa en ny HTML-fil att arbeta i och återskapa tabellen nedan.

Tabellen och cellerna ska ha kantlinjer, så att den blir tydlig och lättolkad.

Bilden finns på http://webbem.se/_img/spiderman-11.gif

färgerna är red, green och blue, men du kan välja andra om du vill.

  • Utgå från tabellen på bilden och gör en likadan.
  • Tabellen ska ha en <caption>
  • Tabellen ska ha <thead>, <tfoot> och <tbody>
Tabellexempel

Du får gärna duplicera tabellen exakt, men det som är viktigt är att du löser själva tabellkonstruktionen, hur tabellen är uppbyggd och indelad. Exakt vilka färger du väljer, eller hur kantlinjerna är utformade, typsnitt, vilka ord som står i cellerna och så vidare är mindre viktigt. Dock ska det vara en bild där det är en bild, och text där det är text.

Dokumentet ska vara komplett och korrekt. Det ska innehålla korrekt DTD, teckenuppsättning och ha en <title>.

Om du har glömt någonting finns all nödvändig information för att du ska klara uppgiften här på kurssajten.